Gwyddoniadur Darluniau Cyntaf i Blant

Welsh Adaptation: Elin Meek.

This is an introductory encyclopedia with vivid, imaginative pictures that will encourage children to look at it again and again. It is separated into basic themes such as the Earth and Space, Your Body, Dinosaurs, Diggers and Trucks, Wild Animals, Insects, Things That Go and the Weather. A Welsh adaptation of The Usborne First Picture Encyclopedia.

 

Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Dyma wyddoniadur cyntaf sydd â darluniau bywiog, llawn dychymyg a fydd yn annog plant i droi'n ôl ato dro ar ôl tro. Mae wedi'i rannu'n themâu sylfaenol fel y Ddaear a'r Gofod, Dy Gorff, Deinosoriaid, Cloddwyr a Thryciau, Anifeiliaid Gwyllt, Pryfed, Pethau sy'n Symud a'r Tywydd. Addasiad Cymraeg o The Usborne First Picture Encyclopedia.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....