Gwlad y Gan (Poster)

The map of Wales so delicately painted by the Welsh / French / Quebeckan artist Valériane Leblond, is far more than a conventional geographical atlas. The painted characters and creatures and farmhouses are from folk tales, old and new, stories which represent the many meanings of the word 'chwedlau'. This is a map of conversation.

Mae'r map o Gymru a baentiwyd mor gywrain gan yr artist Cymreig/ Quebecaidd/Ffrengig, Valériane Leblond, yn llawer mwy nag atlas daearyddol confensiynol. Mae'r cymeriadau a'r creaduriaid a'r ffermdai paentiedig yn tarddu o lên gwerin, hen a newydd, storïau sy'n portreadu amrywiol ystyron y gair 'chwedlau'. Mae hwn yn fap o sgyrsiau.

£7.00 -Code(s)Rhifnod: 9781862251144
9781862251144

You may also like .....Falle hoffech chi .....