Gwich!

Author: Siân Lewis.

A novel for 6-8 year olds with attractive full-colour illustrations. The Fairy has to make sure that the world is clean, just as Sali has to keep her new frock clean and free from oil. Do they both succeed?

 

Awdur: Siân Lewis.

Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Mae'n rhaid i'r Dylwythen Deg wneud yn siwr fod y byd yn lân, yn union fel mae'n rhaid i Sali gadw'i ffrog newydd yn lân rhag yr olew. A wnaiff y ddwy lwyddo? Gwiiiiich ...

Yn y llyfr, down i adnabod Sali, y prif gymeriad sy'n byw gyda'i thad a thrwy gyfres o benodau cryno, cawn ddarlun o'i bywyd prysur a chyfle i ddod i adnabod rhai o'i ffrindiau ac aelodau o'i theulu.

Mae'r llyfr yn un hwyliog a chyffrous sy'n addas i blant hŷn ysgolion cynradd i’w ddarllen (7–9 oed). Mae'r awdures wedi creu cymeriadau naturiol a chredadwy y gall plant uniaethu â hwy. Er mai merch yw'r prif gymeriad, mae'r stori a'i chymeriadau wedi'u strwythuro fel eu bod nhw’n medru apelio at fechgyn a merched fel ei gilydd.

Mae'r lluniau lliwgar gan Dafydd Morris sy'n ymddangos yn gyson ym mhob pennod yn ddeniadol i blant ac yn cyfoethogi'r profiad o ddarllen. Byddai'r llyfr hefyd yn adnodd da i athrawon ysgolion cynradd er mwyn cefnogi a datblygu gwaith iaith yn yr ystafell ddosbarth.

Yn sicr, wedi darllen y llyfr hwn, dwi'n siŵr y byddai llawer o blant yn awchu am gael darllen mwy am anturiaethau Sali.

Lowri Angharad Jones

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£4.00 - £2.00Code(s)Rhifnod: 9781845213350
9781845213350

You may also like .....Falle hoffech chi .....