Gwibdaith Hen Fran, Cedors Hen Wrach

The band was formed in the summer of 2006 after Gethin was offered a gig at the Tap in Blaenau Ffestiniog. Phil, Paul and Gethin had been jamming a lot at the Ring Inn, Llanfrothen, and with the gig date fast approaching, Robi joined the band as a Bass player.

Paul decided on the name Gwibdaith Hen Frân, for two main reasons:

1.)A tribute to Jack the Crow - a crow that Phil had rescued and nurtured, but unfortunately, one day it flew against a wall and died!!

2.)The group from America - `The Old Crow Medicine Show’, inspired the band when Gai Toms was watching the Jules Holland Show, and he suggested to Gethin to buy the CD.

George Formby is one of the well-known ukulele players, with his comical style of writing and singing has been an inspiration to Gwibdaith Hen Frân, and the thrilling sound of the ukulele plays an important role for them.

Seriously?!…“Fun and a good crack is what we want, and that’s what we try to achieve in our gigs and hope we’ve achieved this in our album!” said Paul.

The band’s attitude towards life in general is not to take it too seriously. The inspiration to write their songs has been spurned on by the old characters in the village with their never-ending stories, and personal experiences of the band members in their daily lives.

Tracks –

01 - 123

02 - Car bach fi

03 - Coffi du

04 - Chris bach

05 - Yn dy ardd

06 - Carots

07 - Cyri

08 - Cwrw drwg

09 - Ai! Ai! Ai!

10 - Huw

11 - Dos i gwyno

12 - Zwgaramwrdi

13 - Low Tom

14 - Trôns dy dad

15 - Wil Dopog

16 - Yr un hen stori

17 - Www Aaa.

 

 

Ffurfiwyd y band yn ystod Haf 2006 ar ôl i Gethin gael cynnig gig yn y Tap ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd Phil, Paul a Gethin wedi bod yn jamio’n aml yn Nhafarn y Ring yn Llanfrothen, a gyda dyddiad y gig yn agosáu, ymunodd Robi fel chwaraewr bâs.

Paul benderfynodd ar yr enw Gwibdaith Hen Frân, gyda dau brif reswm mewn golwg:

1.)Teyrnged i Jac y frân - hen frân yr oedd Phil wedi ei hachub â’i magu, ond, yn anffodus, mi hedfanodd yn syth i wal a bu farw!!

2.)Ysbrydolwyd y band gan y grwp o America - `The Old Crow Medicine Show’, pan oedd Gai Toms yn gwylio rhaglen Jules Holland, ac fe awgrymodd i Gethin i brynu’r CD.

George Formby yw un o’r artistiaid mwya’ adnabyddus a ddefnyddiai’r iwcalili, sydd wedi rhoi ysbrydoliaeth enfawr i Gwibdaith Hen Frân, gyda'i steil o gyfansoddi a chanu caneuon yn un digri, a SAIN gyffrous yr iwcalili yn chwarae rôl hynod bwysig.

O ddifri?!…“Hwyl a chrac ‘da ni ‘isio, a dyna ‘da ni’n trio cael mewn gigs a gobeithio ein bod wedi cyfleu hyn yn yr albwm!” meddai Paul.

Agwedd y band tuag at fywyd yn gyffredinol yw peidio cymryd dim byd o ddifri. Mae eu hysbrydoliaeth i ysgrifennu’r caneuon wedi ei sbarduno gan hen gymeriadau'r pentref sydd a hanesion di-ri, digwyddiadau personol unigolion y band a’u bywyd o ddydd i ddydd.

Traciau -

01 - 123

02 - Car bach fi

03 - Coffi du

04 - Chris bach

05 - Yn dy ardd

06 - Carots

07 - Cyri

08 - Cwrw drwg

09 - Ai! Ai! Ai!

10 - Huw

11 - Dos i gwyno

12 - Zwgaramwrdi

13 - Low Tom

14 - Trôns dy dad

15 - Wil Dopog

16 - Yr un hen stori

17 - Www Aaa.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....