Gwerth y Byd

Author: Mari Rhian Owen.

Series: Cyfres Pen Dafad.

A volume of four entertaining plays for young people portraying the clash between young people and their parents, the pain of having younger brothers or sisters, and the troubles of going away with the school; part of a series by young authors to encourage Key Stage 3 and 4 children to read.

 

Awdur: Mari Rhian Owen.

Cyfres: Cyfres Pen Dafad

Cyfrol o bedair drama hwyliog i bobl ifanc yn darlunio'r gwrthdaro rhwng pobl ifanc a'u rhieni, y boen mae brodyr a chwiorydd iau yn ei greu, a helyntion mynd i ffwrdd efo'r ysgol; rhan o gyfres gan awduron ifanc i annog plant Cyfnod Allweddol 3 a 4 i ddarllen.

£2.95 -Code(s)Rhifnod: 9780862437039
9780862437039

You may also like .....Falle hoffech chi .....