Y Glerorfa, LiveY Glerorfa, Yn Fyw

The Folk Orchestra of Wales.

In November 2006 Clera – the Society for the Traditional Instruments of Wales – celebrated its 10th anniversary. During those first ten years the society had concentrated mainly on organising workshops, teaching Welsh melodies and the traditional method of playing them. The 40 musicians who appeared on the Galeri stage in Caernarfon for the anniversary concert were the product of those workshops. The new ensemble needed a name.

The Welsh word for orchestra is cerddorfa; Clera is the name of the society, so a combination of both produced Clerorfa.Originally, there were no further plans beyond this single concert, but the enthusiastic response on the night itself meant that the new group simply had to carry on. Since then it’s been a story of constant development and success, reaching a high point at the Lorient Inter-Celtic Festival in the summer of 2008, where every audience went wild, along with the press and media. In April 2009 therefore, it was a logical step to ask SAIN to record a live concert at Galeri, Caernarfon. It was no easy task to do justice to all the harps, flutes, fiddles, pipes, pibgyrn, clogs and individual singers, let alone the response of the audience – such an essential part of any live recording. Fortunately, one member of Clerorfa, Siwan Evans, happens to be a sound engineer at SAIN! Clerorfa’s aims are to breathe new life into our traditional folk melodies and to present them in a simple and no-nonsense way. But Clerorfa also encompasses other Welsh traditions – folk singing, penillion singing and clog dancing. We hope this recording conveys the fervour and enthusiasm of this remarkable group, many of them young people, and demolishes once and for all any idea that Welsh folk music lacks energy and passion.

Tracks -

01 - Gwreiddiau (Glan Camlad/Llwyn Onn/Rhif Wyth)

02 - Set Jeff (Y Pibydd Du/Y Lili)

03 - Set Jeff – 2 (Breuddwyd Dafydd Rhys/Melin Llynnon/Jig Mabsant/Jigolo)

04 - Hen Ffefrynnau (Tôn Garol/Cader Idris/Y Ferch o Blwy’ Penderyn/Yn Iach i ti Gymru)

05 - Cardis (2 Gardi 3/2 Gardi 2)

06 - Aly Sandwich

07 - Pibgamu (Mympwy Llwyd/Nyth y Gôg/Pibddawns Dowlais)

08 - Ymadawiad y Brenin

09 - Morgawr (Morgawr/Swing Sling/Nos Sadwrn Bach)

10 - Y Geinach Las (Hobed o Hilion/Hela’r Geinach/Y Gofid Glas)

11 - Gwenllian (Erddigan Hun Gwenllian/Ymdaith Gwyr Cyfarthfa/Aden y Frân Ddu)

12 - Trencher

13 - Y Derwydd.

 

 

Cerddorfa Werin Cymru

Yn Nhachwedd 2006 roedd Clera – Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru – yn dathlu penblwydd arbennig yn 10 oed. Prif waith y gymdeithas drwy gydol y 10 mlynedd honno oedd trefnu gweithdai: dysgu alawon Cymreig, a dysgu sut i’w chwarae yn y dull traddodiadol. Ffrwyth y gweithdai hynny oedd y 40 o gerddorion a gasglwyd ynghyd ar gyfer y cyngerdd pen blwydd yn Galeri, Caernarfon. Gan mai Clera yw enw’r mudiad, awgrymodd rhywun yr enw Clerorfa – gyda thafod mewn boch i ddechrau, ond yna fe gydiodd.Er nad oedd unrhyw gynlluniau pendant yn dilyn y cyngerdd hwnnw, roedd yr ymateb brwd i’r noson yn golygu mai dal ati fyddai raid. A hanes o ddatblygiad a llwyddiant cyson fu hi ers hynny, yn cyrraedd uchafbwynt yng Ngwyl Geltaidd An Oriant yn Llydaw yn haf 2008, lle’r oedd pob cynulleidfa yn gwirioni, yn ogystal â’r wasg a’r cyfryngau.

Yn Ebrill 2009 felly, cam naturiol oedd gofyn i gwmni SAIN recordio cyngerdd byw yn Galeri, Caernarfon. Tasg nid bychan oedd gwneud cyfiawnder â’r holl delynau, ffliwtiau, ffidlau, pibau, pibgyrn, y clocsiau a’r cantorion unigol, heb sôn am ymateb gwresog y gynulleidfa, sef rhan hanfodol o unrhyw berfformiad byw. Yn ffodus mae un aelod o’r Glerorfa, Siwan Evans, yn digwydd bod yn beiriannydd gyda chwmni SAIN!Rhoi bywyd newydd i hen alawon Cymru, a’u cyflwyno mewn dull syml a di-lol – dyna yw nod y Glerorfa. Ond mae’r Glerorfa hefyd yn cwmpasu traddodiadau eraill Cymru hefyd, yn ganu gwerin, canu penillion a chlocsio. Mae’r recordiad hwn, gobeithio, yn cyfleu bwrlwm a brwdfrydedd y criw rhyfeddol hwn - cyfran dda ohonynt yn bobl ifanc - ac yn taro yn ei dalcen unwaith ac am byth unrhyw syniad mai rhywbeth diflas a di-fflach yw traddodiad gwerin Cymru.

Traciau -

01 - Gwreiddiau (Glan Camlad/Llwyn Onn/Rhif Wyth)

02 - Set Jeff (Y Pibydd Du/Y Lili)

03 - Set Jeff – 2 (Breuddwyd Dafydd Rhys/Melin Llynnon/Jig Mabsant/Jigolo)

04 - Hen Ffefrynnau (Tôn Garol/Cader Idris/Y Ferch o Blwy’ Penderyn/Yn Iach i ti Gymru)

05 - Cardis (2 Gardi 3/2 Gardi 2)

06 - Aly Sandwich

07 - Pibgamu (Mympwy Llwyd/Nyth y Gôg/Pibddawns Dowlais)

08 - Ymadawiad y Brenin

09 - Morgawr (Morgawr/Swing Sling/Nos Sadwrn Bach)

10 - Y Geinach Las (Hobed o Hilion/Hela’r Geinach/Y Gofid Glas)

11 - Gwenllian (Erddigan Hun Gwenllian/Ymdaith Gwyr Cyfarthfa/Aden y Frân Ddu)

12 - Trencher

13 - Y Derwydd.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886260723
SAIN SCD2607

You may also like .....Falle hoffech chi .....