Geiriadur Cynradd Gomer

Author: D. Geraint Lewis

A lively colour illustrated Welsh dictionary that meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 2 pupils, comprising 3,000 definitions and nearly 250 colour illustrations together with a comprehensive English - Welsh section, grammar notes and some useful lists. Hardback and paperback versions are available.

Awdur: D. Geraint Lewis

Geiriadur Cymraeg darluniadol lliwgar a bywiog, sy'n ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys 3,000 o ddiffiniadau a bron i 250 o luniau lliw ynghyd ag adran Saesneg - Cymraeg gynhwysfawr, nodiadau gramadegol a rhai rhestrau defnyddiol. Mae fersiynau clawr caled a chlawr meddal ar gael. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

 

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859027585
9781859027585

You may also like .....Falle hoffech chi .....