Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 1

Author: Hilary Koll, Steve Mills; Welsh Adapatation: Lynwen Rees Jones.

Series: Datblygu Mathemateg.

A versatile activity book that can be easily adapted and photocopied for maths lessons. It includes over 50 sheets, activities and notes for teachers and parents. An adaptation of a title in the A&C Black series, 100% New Developing Numeracy.

 

Awdur: Hilary Koll, Steve Mills; Addasiad Cymraeg: Lynwen Rees Jones.

Cyfres: Datblygu Mathemateg.

Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungop´o ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflenni, gweithgareddau estynnol a nodiadau i athrawon a rhieni. Addasiad o lyfr o'r gyfres 100% New Developing Numeracy (A&C Black).

£17.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845213770
9781845213770

You may also like .....Falle hoffech chi .....