Estrons - C-C-Cariad!

The songs theme is very ironic considering the recent developments in the life of the groups lead singer, Tali Källström.  “We recorded just before Tali fell pregnant” said Estrons guitarist, Rhodri Daniel, in an interview for Y Selar’s new issue which was published on 31 October 2014.

“We’d had enough of hearing songs about love, so we decided to write a song about divorce! It was a bit of a joke, but it’s quite a fierce song, and good to finish off a set.”

“The song is about a mother telling the father, you take the kids, I’ll take the cat and dog … and then a few weeks later Tali’s expecting a baby! It’s quite funny. ”

Although the members are experienced – Rhodri was a member of Lampeter outfit, Java, a few years ago whilst Tali was a member of The Threatmantics – this will be the first single for their most recent project, which encompasses the aim of the new Singles Club.

 

Track -

01. C-C-Cariad! 

 

Roedd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau y sengl gyntaf yma, ‘C-C-CARIAD!’ ym mis Tachwedd 2014.

Hon oedd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble roedd y cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar yn cydweithio â label Rasal i ryddhau sengl gyntaf artist addawol bob mis. 

Mae thema y gân yn eironig iawn o ystyried datblygiadau diweddar ym mywyd prif ganwr y grŵp, Tali Källström, sydd wedi rhoi genedigaeth i’w plentyn cyntaf ddiwedd 2014.


“’Wnaethom ni recordio jyst cyn i Tali gwympo’n feichiog” meddai gitarydd Estrons, Rhodri Daniel mewn cyfweliad ar gyfer Y Selar.

“Roeddem ni wedi clywed gormod o ganeuon am gariad felly benderfynon ni sgwennu cân am ysgariad! ’Chydig bach o jôc ond ma’ hi’n eitha’ ffyrnig ac yn gân dda i orffen set.”

“Ma’r gân am fam yn dweud wrth y tad, cer di a’r plant, af i’r gath a’r ci … ac yna ychydig wythnosau wedyn mae Tali’n disgwyl babi! Ma’n eitha’ doniol.”

Er bod yr aelodau’n brofiadol – roedd Rhodri yn aelod o’r grŵp o Lanbedr Pont Steffan, Java a Tali yn aelod o’r Threatmantics – hon fydd sengl gyntaf prosiect Estrons, a dyna holl fwriad y Clwb Senglau newydd.

 

Traciau -

01. C-C-Cariad! 

£0.79 -Code(s)Rhifnod:
RASAL LL021

You may also like .....Falle hoffech chi .....