Estella, Lizarra

Debut album by the super group from Blaenau – described as an emotional journey through jazz, funk, soul, reggae and pop!! Estella formed in the late 90’s during their Coleg Meirion Dwyfor years when Lauren (lead singer) composed a song as part of her course work – Kaz (her brother and guitar) and Phil (friend and drummer) helped her perform a short set. The response made them think seriously about forming a band and this is when Robbie was recruited as bass player, Asa (Kaz and Lauren’s brother) as another guitarist also Hann ap Ionas and Siaron James as percussion duo and sound engineers. They haven’t looked back!

The title ‘Lizarra’ has come from a town in Nafarrda, in the Basque country, Northern Spain. When the group first came up with the name ESTELLA, they had no idea that the Basque town of LIZARRA had the Spanish name ESTELLA. Hann and Siaron discovered this while touring with Bob Delyn a’r Ebillion and made a promise that Estella would make every effort to go there and tour – and so they did and have made many close friends and contacts from the experience.

Tracks -

01 - Intro

02 - Gwin coch

03 - Something to smile about

04 - Llwybr

05 - Elastic band

06 - Rhyfel (fersiwn 2)

07 - I don’t know

08 - I had a dream

09 - Think tank

10 - Epilogue

11 - Style grace and beauty

12 - Maentwrog

13 - Dy natur di

14 - Teardrops

15 - Home sweet home

 

Albym wych gan y grwp amryddawn o Flaenau Ffestiniog, albym sydd wedi ei disgrifio fel …taith emosiynol drwy gyfrwng jazz, ffync, ‘reggae’, ‘soul’ a pop! O wrando arni, chewch chi mo’ch siomi!Ffurfiwyd Estella yn hwyr yn y 90’au tra roeddynt yn fyfyrwyr yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Cyfansoddodd Lauren (prif leisydd) gân fel rhan o’i gwaith cwrs ac fe gafodd cymorth Kaz (ei brawd) ar gitar, a’i ffrind Phil ar dryms i berfformio set. Cafwyd ymateb calonogol iawn i’r set, ac yn sgil hynny fe aed ati i ffurfio band, a dyna pryd yr ymunodd Robbi â nhw ar y gitar fâs, Asa (brawd Kaz a Lauren) fel gitarydd arall a Hann ab Ionas a Siaron James – y ddau ar offerynnau taro ac fel peirianwyr SAIN. Daw teitl yr albym, Lizarra o enw pentref yn Nafarrda, Gwlad y Basg. Wrth feddwl am yr enw Estella doedd gan ‘run ohonynt y syniad lleiaf mai’r enw Sbaeneg ar bentref Lizarra oedd Estella! Hann a Siaron ddaeth ar draws hyn tra yn teithio gyda Bob Delyn a’r Ebillion, ac fe benderfynodd y ddau y byddant yn gwenud pob ymdrech i fynd ag Estella yno ar daith – fe aethont ac fe wnaed nifer fawr iawn o ffrindiau a chysylltiadau yno.

Traciau -

01 - Intro

02 - Gwin coch

03 - Something to smile about

04 - Llwybr

05 - Elastic band

06 - Rhyfel (fersiwn 2)

07 - I don’t know

08 - I had a dream

09 - Think tank

10 - Epilogue

11 - Style grace and beauty

12 - Maentwrog

13 - Dy natur di

14 - Teardrops

15 - Home sweet home

 

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886243221
SAIN SCD2432

You may also like .....Falle hoffech chi .....