Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn a'r Cyffiniau

Author: Gwyn Neale.

A collection of gravestone inscriptions in Penllŷn which is a valuable contribution to studies of the history of one of North Wales's most rural areas, and reflects the bereavements that have affected the community from the eighteenth century the present day.

 

Awdur: Gwyn Neale.

Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllŷn sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.

Un o ganolbarth Lloegr yw Gwyn Neale ond roedd ei fam yn enedigol o Lŷn, ac felly mae nifer o'i gyndadau yn gorwedd mewn mynwentydd megis Carnguwch, Llithfaen a Boduan. Ar ôl dysgu yn Llanrwst am flynyddoedd, ymddeolodd i wlad Llŷn.

£16.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845275341
9781845275341

You may also like .....Falle hoffech chi .....