Emyr a Sian Gibson, FriendsEmyr a Sian Gibson, Ffrindiau

with Bryn Terfel, Elin Llwyd, Catrin Alaw, David King (cornet), Annette Bryn Parri (piano), Steve Pablo (guitar) and Owain Gethin Davies (harp).

Emyr and Siän's friends come together to contribute to this second collection of wonderful Welsh and English favourites. This brother and sister have lives that are filled with music as is demonstrated by the rich array of distinguished musicians they count as friends. Emyr explains the significance of Bryn Terfel's contribution to 'Agnus Dei' by Robat Arwyn. "Siän is a little older than me, and she has known Bryn very well since their childhood as they competed against one another in local eisteddfodau, but it was a huge experience for me". Also contributing to this track is the internationally renowned cornetist and conductor David King. "A few years ago we shared a concert platform with the famous Yorkshire Building Society Brass Band, conducted by David King. He was very complimentary about our performance and our relationship grew from there".

Tracks -

01. Yn Y Bore

02. Agnus Dei

03. Hon yw y Foment

04. Emyn Priodas

05. Nadolig? Pwy a wyr?

06. The Rose (Calon Län)

07. Y Byd yn Un (World in Union)

08. Ave Maria

09. Hallelujah

10. Angel

11. She's Always a Woman

12. Somewhere Over the Rainbow

13. World in Union.

 

Daw ffrindiau Emyr a Siän ynghyd i gyfrannu iÍw hail gasgliad gwych o ffefrynnau Cymraeg a Saesneg.Gyda Bryn Terfel, David King, Annette Bryn Parri, Catrin Alaw, Elin Llwyd, Steve Pablo ac Owain Gethin Davies.

Mae'n amlwg bod byd y brawd a'r chwaer yn llawn o gerddoriaeth gan bod yna gyfoeth o gerddorion adnabyddus iawn ymhlith eu ffrindiau. Eglurodd Emyr gymaint oedd arwyddocäd cyfraniad Bryn Terfel i 'Agnus Dei' gan Robat Arwyn. "Mae Siän wedi tyfu i fyny efo fo yn y byd canu, pan oedd y ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn eisteddfodau, ond roedd oÍn brofiad mawr i mi".

Traciau -

01. Yn Y Bore

02. Agnus Dei

03. Hon yw y Foment

04. Emyn Priodas

05. Nadolig? Pwy a wyr?

06. The Rose (Calon Län)

07. Y Byd yn Un (World in Union)

08. Ave Maria

09. Hallelujah

10. Angel

11. She's Always a Woman

12. Somewhere Over the Rainbow

13. World in Union.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 5065001351105
5065001351105

You may also like .....Falle hoffech chi .....