Elwyn Jones, 20 o'i Ganeuon Gorau

The late Elwyn Jones sings his favourite gospel songs with power and compassion. Elwyn Jones’ name is connected to two villages on the Lleyn Peninsula – Llanbedrog and Llanaelhaearn. He won the Blue Ribband at the National Eisteddfod in Llangefni in 1957. Ten years later, he recorded his first record on the Dryw label. Many recordings followed due to the high demand by people who loved his interpretation of hymns and religious songs. He became popular in concerts and at the traditional Welsh Cymanfa Ganu. Then, in 1977, he recorded an LP on the SAIN label.

With this collection of his most popular songs, a new generation can enjoy his unique voice on CD for the first time.

Dafydd Iwan, Managing Director of SAIN Records, collated the songs with the co-operation of Wyn Thomas, Siop y Pentan, Carmarthen and Elwyn Jones’ widow, Mrs Catherine Mary Jones. Dafydd Iwan said, “We know that thousands of people remember Elwyn Jones singing live at various concerts and eisteddfodau. We also know that, with this new collection, many more will enjoy listening to his voice for the first time. But one thing is certain – we will not hear a voice quite like Elwyn Jones ever again.”

Tracks –

01 - I Godi'r Hen Wlad yn ei Hôl

02 - Ar y Lan

03 - Galw mae'r Iesu

04 - Y Mab Afradlon

05 - Nac Ildia i Demtasiwn

06 - Mi Glywaf Dyner Lais

07 - Câf Nerth yn ôl y Dydd

08 - Daeth Iesu i'm calon i fyw

09 - Regent Square

10 - A Welaist Ti'r Ddau?

11 - Wilkesbarre

12 - Peniel

13 - Tregarth

14 - Nes i Dre'

15 - Mynd Yno i Fyw

16 - Oes, Mae Maddeuant i Ti

17 - Calfari Fryn

18 - Dwy Aden Colomen

19 - Dowch Adre' fy Nhad

20 - Geir fy enw i lawr?

 

 

Y llais angerddol o Lanbedrog yn cyflwyno’i hoff emynau a chaneuon ysbrydol. Enillodd Elwyn Jones, y canwr a gysylltwyd yn glos â dau bentref yn Llyn, sef Llanaelhaearn a Llanbedrog, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni yn 1957. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd ei record gyntaf, ac enillodd le yng nghalonnau miloedd o bobl fel dehonglwr emynau ac unawdau crefyddol. Roedd gwerthiant ei recordiau ar label Dryw drwy’r 60au hwyr a’r 70au yn brawf amlwg o’i apêl, a daeth yn un o leisiau mwyaf cyfarwydd y cyngerdd a’r Gymanfa Gymraeg.

Recordiodd ei record hir ar label SAIN yn 1977, ac yn awr, dyma gyfle i gasglu ynghyd ei ganeuon mwyaf adnabyddus o’i recordiau cynnar a’r record honno, fel y gellir ail-fyw y profiad o wrando ar ei lais cwbl arbennig. Treuliodd ran olaf ei fywyd yn Llanbedrog, a daeth enw’r pentref hwnnw’n rhan o’i enw yntau, gymaint felly fel y gall Dai Jones gyfeirio ato ar ei raglen “Ar eich cais” fel “yr hen Lanbedrog annwyl”.

Gwyddom y bydd y casgliad hwn yn cael derbyniad gwresog gan filoedd o’r rhai sy’n cofio’i glywed yn canu’n fyw, a bydd rhagor a gaiff bleser di-gymysg o wrando ar y llais unigryw am y tro cyntaf. O un peth gallwn fod yn sicr – ni chlywn ni fyth eto ganwr tebyg i Elwyn Jones.

Traciau -

01 - I Godi'r Hen Wlad yn ei Hôl

02 - Ar y Lan

03 - Galw mae'r Iesu

04 - Y Mab Afradlon

05 - Nac Ildia i Demtasiwn

06 - Mi Glywaf Dyner Lais

07 - Câf Nerth yn ôl y Dydd

08 - Daeth Iesu i'm calon i fyw

09 - Regent Square

10 - A Welaist Ti'r Ddau?

11 - Wilkesbarre

12 - Peniel

13 - Tregarth

14 - Nes i Dre'

15 - Mynd Yno i Fyw

16 - Oes, Mae Maddeuant i Ti

17 - Calfari Fryn

18 - Dwy Aden Colomen

19 - Dowch Adre' fy Nhad

20 - Geir fy enw i lawr?

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886259826
SAIN SCD2598

You may also like .....Falle hoffech chi .....