Elgan Philip Davies, Rhwng Heddiw a Ddoe


14 original compositions, the vast majority new, but among them two songs composed in the seventies.

He is an original member of Hergest, formed in 1971, he was part of Nia Ben Aur's original historical production at the Carmarthen National Eisteddfod in 1974, and after those days turned his career into a successful author having published several books.

Lending a helping hand on this CD are his old friends from the days of Hergest, namely Geraint Davies, Delwyn Siôn and Derec Brown and several others such as Charli Britton, Caryl Parry Jones, Graham Pritchard, Myfyr Isaac and Rhys Taylor.

Tracks -

01. Rhannu'r Gân

02. Hen Rocyrs

03. Codi Pac

04. Cofion Haf

05. Plas-y-Bryniau

06. Ar Chwe Chyfandir

07. Tair

08. Llef Ddistaw Fain

09. Ar y Prom

10. Llathe o Gownter

11. Mewn Breuddwydion

12. Mynd Tua'r Machlud

13. Byd y Pethau Bach

14. Rhwng Heddiw a Ddoe.

 

 


14 o gyfansoddiadau gwreiddiol, y mwyafrif helaeth yn newydd, ond yn eu plith dwy gân a gyfansoddwyd ganddo yn y saithdegau. 

Mae'n aelod gwreiddiol o Hergest, a ffurfiwyd yn 1971, roedd yn rhan o gynhyrchiad hanesyddol gwreiddiol Nia Ben Aur yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin yn 1974, ac wedi'r dyddiau rheini wedi troi ei yrfa i fod yn awdur llwyddiannus wedi cyhoeddi sawl llyfr.

Yn ymddangos ar y CD yma mae'i hen ffrindiau o ddyddiau Hergest, sef Geraint Davies, Delwyn Siôn a Derec Brown a sawl un arall fel Charli Britton, Caryl Parry Jones, Graham Pritchard, Myfyr Isaac a Rhys Taylor.

Traciau -

01. Rhannu'r Gân

02. Hen Rocyrs

03. Codi Pac

04. Cofion Haf

05. Plas-y-Bryniau

06. Ar Chwe Chyfandir

07. Tair

08. Llef Ddistaw Fain

09. Ar y Prom

10. Llathe o Gownter

11. Mewn Breuddwydion

12. Mynd Tua'r Machlud

13. Byd y Pethau Bach

14. Rhwng Heddiw a Ddoe.

£11.99 -Code(s)Rhifnod: 0760625689942
RTG001

You may also like .....Falle hoffech chi .....