DVD 4 Beibl Bach Stori Duw

A second DVD presenting 11 animated stories from the New Testament comprising stories about Saccheus, the Prodigal Son, Annointing Jesus's Feet, the Last Supper, Gethsemane and the Crucifixtion, the Resurrection, Ascension and Pentecost, Paul's conversion and part of the Book of Revelation.

 

Ail DVD yn cyflwyno 11 stori o'r Testament Newydd, wedi eu hanimeiddio, yn cynnwys hanesion am Sacheus, y Mab Afradlon, Eneinio traed Iesu, Y Swper Olaf, Gethsemane a'r Croeshoeliad, yr Atgyfodiad, yr Esgyniad a'r Pentecost, Tröedigaeth Paul a rhan o Lyfr y Datguddiad.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859947715
9781859947715

You may also like .....Falle hoffech chi .....