Diolch Sgrwff!

Author: Gwen Redvers Jones.

Series: Cyfres Swigod.

The story follows the experiences of a small boy called Twm who cares for his disabled brother, Ifan. Ifan was a fun-loving kid before being involved in an accident wich killed his father. Their mother has to work long hours to support the family. We learn about Twm's frustrations as his live rotates around two things; school and caring for Ifan.

 

Awdur: Gwen Redvers Jones.

Cyfres: Cyfres Swigod.

Mae'r stori yn dilyn profiadau bachgen ifanc o'r enw Twm sy'n ofalwr ar ei frawd bach anabl, Ifan. Crwt bach sionc a direidus oedd Ifan cyn bod mewn damwain car a laddodd y tad. Rhaid i'r fam weithio oriau hir er mwyn cynnal y teulu. Cawn wybod am deimladau rhwystredig Twm wrth i'w fywyd gylchdroi o amgylch dau beth yn unig; ysgol a gofalu am Ifan.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848511743
9781848511743

You may also like .....Falle hoffech chi .....