Diolch Pamper Set Set Pampro Diolch

 

A little something to say thanks.  There are so many things to be grateful for, such as -

* thanking teachers at the end of term,

* thanking friends for favours,

* thanking someone for their hard work,

* thanking someone for helping you move house etc, etc.

Pack contains -

Bath Bamb, Bathing Potion and Soap from the "Relax" series.

Made in Wales.   


Rhywbeth bach i ddweud diolch.

Cymaint i fod yn ddiolchgar amdano -

* diolch i athrawon ar ddiwedd tymor,

* diolch i ffrind am gymwynas, 

* diolch i rywun am weithio'n galed, 

* diolch i rywun am helpu chi symud i fyw, ac yn y blaen.

 

Mae'r pecyn arbennig yma yn cynnwys -

Bom Baddon, Potion Ymdrochi, Sebon o'r gyfres 'Ymlacio'.


Gwnaethpwyd yng Nghymru.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 5060713222286

You may also like .....Falle hoffech chi .....