Diolch

 

Diolch vegan candle - perfect gift to thank someone special.  'Diolch' translates as 'Thank You'.

A calm heart of bergamot blended with geranium and musk. A scent to soothe your soul.

The lemongrass fragrances are blended perfectly with eco friendly organic soy wax and poured by hand.

The burn time for this 0.3l candle is approximately 40 – 45 hours

As soy wax melts at a low temperature it does not damage the tin so it can be used again after washing with soapy water. Other benefits of soy wax are that it is eco friendly and vegan. It also produces a much cleaner flame than paraffin wax so the true scent of the fragrance can be enjoyed. 

Beth am ddweud Diolch gyda'r gannwyll organig ecogyfeillgar yma.

Cannwyll cwyr soi wedi ei gwneud â llaw gyda phersawr lemonwellt i dawelu'r enaidmewn tun efo caead.

Mae'r gannwyll 0.3l yma yn llosgi am oddeutu 40 – 45 awr.

Gan fod cwyr soi yn toddi ar dymheredd isel nid yw'n difrodi'r tun felly gellir ei ddefnyddio eto ar ôl ei olchi gyda dŵr sebon.  Manteision eraill o cwyr soi yw ei fod yn ecogyfeillgar a fegan. Mae hefyd yn cynhyrchu fflam llawer glanach na cwyr paraffin felly gellir mwynhau gwir bersawr.


£12.00 -Code(s)Rhifnod: 5060726701266

You may also like .....Falle hoffech chi .....