Dechrau Cyfrif gyda Sali Mali

Author: Dylan Williams

Learn to count from 1 to 12 with Sali Mali.

 

Awdur: Dylan Williams.

Dysgwch gyfrif o 1 i 12 yng nghwmni Sali Mali.

Pleser bob amser yw gweld llyfr yn cynnwys y cymeriad hynod boblogaidd yma. Y tro hwn, mae Sali Mali am ddysgu’r plant lleiaf i gyfri i ddeuddeg, gyda thudalen i bob rhif ac yna, ar ddiwedd y llyfr, ceir ychydig dudalennau yn cynnwys eitemau ychwanegol i’w cyfri a’u trafod. Does yna ddim prinder llyfrau cyfri ar y farchnad, ond byddai hwn yn ddewis da nid yn unig oherwydd apêl Sali Mali ei hun, ond oherwydd ei fod yn rhoi ffurfiau benywaidd a gwrywaidd geiriau; er enghraifft, ar gyfer rhif 2, ceir ‘dwy faneg’ sydd â ‘dau smotyn’ arnynt, ac yn y blaen. Mae’r lluniau o’r pethau sy’n cael eu rhifo hefyd yn cynnig digonedd o gyfleoedd i drafod lliwiau a phatrymau gwahanol. Hefyd, mae’r papur yn ddigon trwchus i wrthsefyll bysedd bach prysur.

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848512276
9781848512276

You may also like .....Falle hoffech chi .....