Deall Pethau Byw

Author: Alan Jones, Janet O'Neill, Roy Purnell.

Series: Gweithgareddau Ategol.

The topics in this book help pupils understand life processes and living things. They reinforce methods of scientific enquiry by requiring pupils to plan and carry out practical activities, consider evidence, and present ideas and conclusions. The sheets focus on life processes common to all living things, humans and other animals.

 

Awdur: Alan Jones, Janet O'Neill, Roy Purnell.

Cyfres: Gweithgareddau Ategol.

Mae'r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall prosesau bywyd a phethau byw. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol drwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyflwyno syniadau a chasgliadau. Mae'r taflenni yn canolbwyntio ar brosesau bywyd sy'n gyffredin i bopeth byw, pobl ac anifeiliaid eraill.

£15.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783170272
9781783170272

You may also like .....Falle hoffech chi .....