Deall Defnyddiau

Author: Alan Jones, Janet O'Neill, Roy Purnell.

Series: Gweithgareddau Ategol.

The topics in this book help pupils understand the properties of materials through investigation. They reinforce methods of scientific enquiry by requiring pupils to plan, carry out practical activities, consider evidence, and present ideas and conclusions.

 

Awdur: Alan Jones, Janet O'Neill, Roy Purnell.

Cyfres: Gweithgareddau Ategol.

Mae'r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall nodweddion defnyddiau drwy ymchwiliad. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol trwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyflwyno syniadau a chasgliadau.

£15.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783170296
9781783170296

You may also like .....Falle hoffech chi .....