Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2

Author: Catherine Yemm.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2 is the second title of six in the Datrys Problemau Mathemateg series, written for the use of teachers in their maths lessons.

 

Awdur: Catherine Yemm.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2 yw'r ail o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau at ddefnydd athrawon yn eu gwersi mathemateg.

Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol i ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.


Mae’r llyfr hwn wedi’i rannu’n bedair pennod: Datblygu ymresymu rhifyddol, Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau, Defnyddio sgiliau rhif a Defnyddio sgiliau data.


Cynlluniwyd y llyfrau fel bod gan pob adran chwe cham o gwestiynau i’w hateb. Rhennir pob cam yn yn dair lefel, er enghraifft 1a, 1b neu 1c, yn seiliedig ar gyrhaeddiad. Mae pob cwestiwn cyfatebol o’r lefelau hyn yn dilyn yr un llinell o gwestiynu, felly pan mae’r athro yn siarad am gwestiwn penodol mae’r broses o ddatrys yr un fath i bob lefel ond mae’r cymhlethdod yn amrywio.

£17.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783172856
9781783172856

You may also like .....Falle hoffech chi .....