Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 1

Author: Catherine Yemm.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 1 is the first title of six in the Datrys Problemau Mathemateg series. The books are written for the use of teachers in their maths lessons, and the content is aimed at promoting problem-solving skills.

 

Awdur: Catherine Yemm.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 1 yw'r teitl cyntaf o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau ar gyfer athrawon i'w defnyddio yn eu gwersi mathemateg, ac anelir y cynnwys at ysgogi datblygiad sgiliau datrys problemau.

Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol I ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.


Mae’r llyfr hwn wedi’i rannu’n bedair pennod: Datblygu ymresymu rhifyddol, Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau, Defnyddio sgiliau rhif a Defnyddio sgiliau data.


Cynlluniwyd y llyfrau fel bod gan pob adran chwe cham o gwestiynau i’w hateb. Rhennir pob cam yn yn dair lefel, er enghraifft 1a, 1b neu 1c, yn seiliedig ar gyrhaeddiad. Mae pob cwestiwn cyfatebol o’r lefelau hyn yn dilyn yr un llinell o gwestiynu, felly pan mae’r athro yn siarad am gwestiwn penodol mae’r broses o ddatrys yr un fath i bob lefel ond mae’r cymhlethdod yn amrywio.

£17.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783172849
9781783172849

You may also like .....Falle hoffech chi .....