Dathliadau

Welsh Adaptation: Jean Pleming, Alwyn Pleming.

Series: Cyfres Ymchwilio i Thema.

A handbook offering useful guidance to Religious Education teachers on planning lessons, leading discussions and presenting lively activities to encourage pupils to explore the nature and purpose of celebrations in religions across the world. One of a series of books prepared to support Religious Education lessons in primary schools.

 

Addasiad Cymraeg: Jean Pleming, Alwyn Pleming.

Cyfres: Cyfres Ymchwilio i Thema.

Llawlyfr yn cynnig arweiniad defnyddiol i athrawon Addysg Grefyddol ar gynllunio, arwain trafodaethau a chyflwyno gweithgareddau bywiog i hybu disgyblion i ymchwilio i natur a phwrpas dathliadau o fewn crefyddau ar draws y byd. Un o gyfres o lyfrau a baratowyd er mwyn cefnogi Addysg Grefyddol mewn ysgolion cynradd.

£7.90 -Code(s)Rhifnod: 9781859946916
9781859946916

You may also like .....Falle hoffech chi .....