Datblygu Sgiliau'r Hanesydd Safon Uwch

Author: R. Paul Evans; Welsh Adaptation: Lydia Jones.

This is a guidebook to support students who are studying for the new Advanced Level and Advanced Subsidiary Level qualification in History. This is not a text book and is not subject-specific, but focuses on the skills and competencies which are common to all the options in the new specification and can be used for all examination boards.

 

Awdur: R. Paul Evans; Addasiad Cymraeg: Lydia Jones.

Arweinlyfr i gefnogi myfyrwyr sydd yn astudio ar gyfer y cymhwyster Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch newydd mewn Hanes. Nid gwerslyfr yw hwn ac nid yw'n bwnc-benodol, yn hytrach mae'n canolbwyntio ar y sgiliau a'r cymwyseddau sy'n gyffredin i bob opsiwn yn y fanyleb newydd, ac mae'n addas ar gyfer pob bwrdd arholi.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845213145
9781845213145

You may also like .....Falle hoffech chi .....