Datblygiadau ym Myd Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth yn ystod yr 20fed Ganrif

Author: Phil Star; Welsh Adaptation: Eurgain Rowlands.

An useful textbook exploring the changes in sport, leisure and tourism between 1900 and 2000; containing various exercises as well as examination questions. An essential resource for every GCSE student studying history as an exam topic. Also available in English.

 

Awdur: Phil Star; Addasiad Cymraeg: Eurgain Rowlands.

Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â'r newidiadau a fu ym myd chwaraeon, hamdden a thwristiaeth rhwng 1900 a 2000; yn cynnwys ymarferion amrywiol, yn ogystal â chwestiynau arholiad. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr TGAU sy'n astudio hanes ar gyfer yr arholiad. Fersiwn Saesneg hefyd ar gael..

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845214401
9781845214401

You may also like .....Falle hoffech chi .....