Dafydd Llanfihangel, Mab y Mynydd

Lang1:

 

I was a member of Hogia’r Mynydd, a male voice choir based in Mynytho and I am also one of the seven singers of the popular group Pwy ’Sa’n Meddwl. Both parties are accompanied by Gwenda Williams who is accompanying me on this recording. I’d like to thank Gwenda for all her help and patience during the weeks leading up to the recording session. This CD is dedicated to the memory of my mother who passed away last year. She suffered from dementia and she loved listening to me sing, therefore I decided to record a CD with the profit from the sales going towards Alzheimer’s Society Cymru. I hope you enjoy the CD and thank you very much for your support.

Tracks - 

01. Dechrau 'to!

02. Ar Hyd y Nos

03. Hallelujah

04. Tra Bo Dau

05. Nant y Mynydd

06. Little Welsh Home

07. Cân y Glöwr

08. Amen

09. Fields of Athenry

10. Cofio dy Wyneb

11. Gweddi Dros Gymru (Finlandia)

12. Ar Lan y Môr.

 

 

 

Dechreuais ganu gyda Hogia’r Mynydd, côr meibion â’i wreiddiau ym Mynytho, yn ogystal â bod yn un o saith aelod y grŵp Pwy ’Sa’n Meddwl. Gwenda Williams oedd yn cyfeilio i’r ddau barti a hi hefyd sydd yn cyfeilio i mi ar y CD hwn. Hoffwn ddiolch o galon iddi am ei help a’i hamynedd wrth baratoi. Recordiais y CD er cof am fy mam, oedd yn dioddef o dementia ac a fu farw llynedd. Un o’i hoff bethau oedd fy nghlywed yn canu a dyna’r ysgogiad i greu’r CD hwn lle bydd unrhyw arian a godir o’r gwerthiant yn mynd at Alzheimer’s Society Cymru. Gobeithio y byddwch yn mwynau a diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Traciau -

01. Dechrau 'to!

02. Ar Hyd y Nos

03. Hallelujah

04. Tra Bo Dau

05. Nant y Mynydd

06. Little Welsh Home

07. Cân y Glöwr

08. Amen

09. Fields of Athenry

10. Cofio dy Wyneb

11. Gweddi Dros Gymru (Finlandia)

12. Ar Lan y Môr.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886
TRF CD507

You may also like .....Falle hoffech chi .....