Daearyddiaeth - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl

Author: Marie Busfield, Hywel Griffiths, Cerys Jones, Rhys Jones, Rhys Dafydd Jones.

This exciting and comprehensive book covers a wide range of themes studied as part of the subject of Geography, including human, physical and environmental processes. It is suitable for A-level students, as well as those studying Geography at University.

Awdur: Marie Busfield, Hywel Griffiths, Cerys Jones, Rhys Jones, Rhys Dafydd Jones.

Mae'r llyfr cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag amrediad eang o themâu a astudir fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, ffisegol ac amgylcheddol. Mae'n addas i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd â'r rheiny sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.


£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845217303
9781845217303

You may also like .....Falle hoffech chi .....