Daearyddiaeth - Ymchwilio I'n Byd (CA2)

Author: Eryl Samuel.

An exciting new resource for teachers to complement the revised National Curriculum Programmes of Study for Geography. Includes eight chapters and over 40 activities set in a Welsh context, produced and trialled by experienced classroom teachers. Fully photocopiable, ready-to-use resources with each chapter, and free website link to download selected resources.

 

Awdur: Eryl Samuel.

Adnodd cyffrous newydd i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Daearyddiaeth. Wyth pennod gyda dros 40 o weithgareddau wedi'u gosod mewn cyd-destun Cymreig wedi'u cynhyrchu a'u treialu gan athrawon profiadol. Adnoddau parod ar gyfer eu llungop´o gyda phob pennod, a dolen gyswllt â'r we er mwyn lawrlwytho adnoddau dethol.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....