Cymraeg Iaith Gyntaf

Author: Alun Jones, Nia Royles.

Series: TGAU Adolygu Bitesize.

:A complete revision handbook for pupils preparing for their GCSE examination in Welsh First Language, comprising valuable notes on literature and language course work, advice on how to revise and how to gain good marks, useful exercises, sample examination questions and answers. Third edition; first published in 2004, with the second edition in 2005.

 

Awdur: Alun Jones, Nia Royles.

Cyfres: TGAU Adolygu Bitesize.

Llawlyfr adolygu cyflawn ar gyfer disgyblion sy'n paratoi ar gyfer arholiadau TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf, yn cynnwys nodiadau gwerthfawr ar waith cwrs llenyddiaeth a iaith, cyngor ar sut i adolygu a sut i ennill marciau da, ymarferion defnyddiol, cwestiynau arholiad ac atebion enghreifftiol. Trydydd argraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004, a'r ail argraffiad yn 2005.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781843234043
9781843234043

You may also like .....Falle hoffech chi .....