Cyfres y Geiniog - Complete SeriesCyfres y Geiniog - Pecyn Cyflawn

Author: Manon Steffan Ros, Gwenno Davies, Hywel Griffiths.

This is a series of four Welsh medium novels for Children between 7 and 11 years old that supports financial education in line with the specific requirements of the Literacy and Numeracy Framework. The series is also available in English, under the title Money Matters series. 

 

Awdur: Manon Steffan Ros, Gwenno Davies, Hywel Griffiths

Dyma gyfres o bedair nofel Gymraeg ar gyfer plant 7 - 11 oed sy'n cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Mae'r gyfres hefyd ar gael yn y Saesneg, dan y teitl Money Matters series.

£20.00 - £23.96Code(s)Rhifnod: 9781783900725
9781783900725

You may also like .....Falle hoffech chi .....