Cyflwyno'r Testament Newydd

Author: John Drane; Welsh Adaptation: Sian A Edwards.

A comprehensive survey, with chapters on the world of the first Christians, the life and teaching of Jesus, composition of the Gospels, origins and growth of the Early Church, life, mission and letters of Paul, Revelation, formation of the New Testament and how it has been interpreted and used by later generations. A Welsh adaptation of Introducing The New Testament.

 

Awdur: John Drane; Addasiad Cymraeg: Sian A Edwards.

Addasiad Cymraeg o Introducing The New Testament. Arolwg cynhwysfawr, gyda phenodau ar y Cristnogion cyntaf, bywyd a dysgeidiaeth Iesu, awduriaeth yr Efengylau, tarddiad a thwf yr Eglwys Fore, cenhadaeth a llythyrau Paul, Datguddiad, ffurfio'r Testament Newydd, a sut y mae wedi cael ei ddehongli a'i ddefnyddio gan genedlaethau oddi ar hynny.

£20.00 -Code(s)Rhifnod: 9781905617951
9781905617951

You may also like .....Falle hoffech chi .....