Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2021

A volume comprising the adjudications and winning literary entries of the National AmGen Eisteddfod 2021.

 


 


Cyfrol yn cynnwys beirniadaethau a chyfansoddiadau llenyddol buddugol Eisteddfod Genedlaethol Amgen 2021.

Diolch i weledigaeth swyddogion yr Eisteddfod a’u hawydd i roi cyfle i bobl gael cystadlu unwaith eto wedi cyfnod o ddwy flynedd, trefnwyd Eisteddfod AmGen ar gyfer Awst 2021. Cyhoeddwyd Rhestr Testunau AmGen ar wefan yr Eisteddfod ar 29 Mawrth 2021 – ffrwyth llafur aelodau Pwyllgor Diwylliannol a Phaneli Canolog y Cyngor – gydag un neu ddwy gystadleuaeth newydd ac arbrofol yn cael eu cynnig ynghyd â’r testunau mwy cyfarwydd a thraddodiadol. 'Gan fod cystadlaethau Gwobr Goffa Daniel Owen a'r Fedal Ryddiaith ar gyfer yr Eisteddfod a oedd i fod i'w chynnal yng Ngheredigion 2020 eisoes wedi'u beirniadu, penderfynwyd eu cynnwys eleni yn rhan o weithgareddau Eisteddfod AmGen.

Yn ychwanegol at y ddwy gystadleuaeth hon, gosodwyd 29 cystadleuaeth cyfansoddi arall (sydd oddeutu hanner y nifer a osodir yn arferol) ac mae gwaith 236 o gystadleuwyr yn cael sylw rhwng cloriau’r gyfrol eleni o fewn yr adrannau a ganlyn: Barddoniaeth (92), Rhyddiaith (64), Theatr (10), Dysgu’r Gymraeg (53), a Cherddoriaeth (17) – nifer calonogol iawn o ystyried mai prin ddeufis gafodd y cystadleuwyr i greu eu cyfansoddiadau cyn y dyddiad cau ar 1 Mehefin! 'Y mae yna 17 cyfansoddiad buddugol i chi gael eu mwynhau a'u gwerthfawrogi yn y gyfrol (ynghyd â 33 beirniadaeth).

 


£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781913257019
9781913257019

You may also like .....Falle hoffech chi .....