Forming SentencesCreu Brawddegau

Author: Elin Meek.

Series: Help Your Child.

A lively, fully illustrated volume prepared to promote and develop children's literacy comprising valuable and interesting exercises to assist them to form sentences, with guides in English for parents who wish to help their children; for children aged 6-8 years. New edition; first published in 2005.

 

Awdur: Elin Meek.

Cyfres: Helpwch eich Plentyn.

Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i'w cynorthwyo i ffurfio brawddegau, gyda chanllawiau yn Saesneg ar gyfer rhieni sy'n dymuno helpu eu plant; i blant 6-8 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781843233541
9781843233541

You may also like .....Falle hoffech chi .....