True GritCraig yr Oesoedd

Editor: Myrddin ap Dafydd, Susan Walton.

When Ifor Pritchard died at the beginning of winter 2010 he had reached the zenith of his reinvention as an artist. He had started to create his oil paintings of Snowdonia quarrying life a scant six years before, and within that time he used his expert ability and his vivid imagination to record the everyday occurrences, the hardships and the skills of the quarrymen.

 

Golygwyd gan: Myrddin ap Dafydd, Susan Walton.

Pan fu Ifor Pritchard farw ar ddechrau gaeaf 2010, roedd wedi cyrraedd anterth ei ail-enedigaeth fel arlunydd. Dechreuodd greu ei ddarluniau olew yn ymwneud Š bywyd chwarelyddol Eryri gwta chwe mlynedd cyn hynny ac yn ystod y cyfnod hwnnw defnyddiodd ei allu deheuig a'i ddychymyg dwys i gofnodi arferion a chaledi a sgiliau yr hen chwarelwyr.

£20.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845273323
9781845273323

You may also like .....Falle hoffech chi .....