Cpt. Smith

Exciting young West Wales act, Cpt Smith, are the latest band to release their debut single as part of Y Selar magazines Singles Club.  

‘Resbiradaeth’ is a great punk-rock number, driven by a classic guitar riff and strong bass line.  The song is full of attitude and angst, and reflects on the current political situation of the country according to bassist and lead vocalist Ioan Hazell. 

“It’s quite a political song, focusing on the situation under the conservatives. It’s sort of a call for our generation to wake up.”


Who are Cpt Smith?
Cpt Smith are Lloyd Jackson (guitar), Ellis Brown (guitar), Ioan Hazell (bass guitar and lead vocal) and Jack Brown (drums).

This will be the sixth single released as part of the Selar Singles Club, a partnership between Y Selar Music magazine and Rasal record label, which was launched in November 2014. It follows singles released by Estrons, Y Trŵbz, Ysgol Sul, Henebion and Terfysg.

According to Y Selar’s Chief Editor, the schemes latest act have huge potential.

“I expect this single to have a great reaction, and expect Cpt Smith to use it as a springboard to take them on to great things” said Owain Schiavone.

“They’re a very young group, but a very exciting group and I expect big things from them. A lot of people have been comparing them with Y Ffug as they’re from the same area, and I’m confident they will have a similar, if not bigger impact than Y Ffug.”

 

Tracks -

01.  Resbiradaeth

 

 

Y band ifanc cyffrous o’r Gorllewin, Cpt Smith, ydy’r diweddaraf i gyhoeddi eu sengl gyntaf fel rhan o gynllun Clwb Senglau’r Selar.

Mae ‘Resbiradaeth’ yn gân pync-amgen llawn agwedd sy’n cael ei gyrru gan riff gitâr a llinell fas gref.  Mae’r gân gyfoes, llawn angst, sy’n ymateb i sefyllfa’r wlad ar hyn o bryd fel yr eglura’r canwr a basydd Ioan Hazell.

“Mae’n gân eitha’ gwleidyddol, sy’n ffocysu ar y sefyllfa dan y ceidwadwyr. Mae’n fath o alwad ar ein cenhedlaeth i ddeffro.”

Pwy ydy Cpt Smith?
Cpt Smith ydy Lloyd Jackson (gitâr), Ellis Brown (gitâr), Ioan Hazell (gitâr fas a phrif lais) a Jack Brown (dryms).

Hon fydd chweched sengl Clwb Senglau’r Selar a lansiwyd fel cynllun ar y cyd rhwng cylchgrawn Y Selar a label recordiau Rasal ym mis Tachwedd 2014. Mae’n dilyn senglau gan Estrons, Y Trŵbz, Ysgol Sul, Henebion a Terfysg.

Yn ôl Owain Schiavone, Uwch-olygydd Y Selar, mae potensial mawr gan grŵp diweddaraf y cynllun.

“Dwi’n disgwyl ymateb da iawn i’r sengl, ac yn disgwyl i hynny roi llwyfan i Cpt Smith fynd ymlaen i greu tipyn o argraff.”

“Mae'n nhw’n grŵp ifanc iawn, ond cyffrous iawn a dwi’n disgwyl pethau mawr ganddyn nhw. Mae llawer o bobl wedi eu cymharu nhw â’r Ffug gan eu bod nhw’n dod o’r un ardal, a dwi’n ffyddiog iawn y byddan nhw’n cael impact tebyg, os nad mwy nag Y Ffug.”

 

Traciau -

01. Resbiradaeth

£0.79 -Code(s)Rhifnod:
RASAL LL026

You may also like .....Falle hoffech chi .....