Complete Welsh (Book and 2 Audio CD) **aos**

Series: Teach Yourself.

The complete course for a fun and effective way to learn Welsh comprising a book and audio support (2 x 70 minute CDs which are MP3 player and iPod compatible). The focus is on the language as it is spoken today, and the aim is to help learners to interact with Welsh speakers in day-to-day situations.

 

Cyfres: Teach Yourself.

Y cwrs cyflawn effeithiol a hwyliog ar gyfer dysgu Cymraeg yn cynnwys llyfr a chefnogaeth glywedol (2 CD 70 munud yr un sy'n gymhathol ag MP3 ac iPod). Mae'r pwyslais ar yr iaith fel y'i siaredir heddiw, a'r bwriad yw cynorthwyo dysgwyr i gyfathrebu gyda siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfaoedd o ddydd-i-ddydd. Addas ar gyfer acenion de a gogledd Cymru.

£34.99 -Code(s)Rhifnod: 9781444102345
9781444102345

You may also like .....Falle hoffech chi .....