Cês Hana

An audio adaptation of the story about a suitcase that arrives at the educational centre for the Holocaust in Tokyo. It belonged to an orphan called Hana Brady. Who was Hana? What happened to her? A true story about two Jewish Czech children and about what happened to them when their country was invaded by the Nazis during the Second World War. The narrator is Rhian Morgan.
Addasiad llafar o'r stori ynghylch cês sy'n cyrraedd canolfan addysgol yr Holocost yn Tokyo. Yr oedd yn perthyn i blentyn amddifad o'r enw Hana Brady. Pwy oedd Hana? Beth ddigwyddodd iddi? Stori wir am ddau blentyn Iddewig o Siecoslofacia, a'r hyn ddigwyddodd iddynt pan gafodd eu gwlad ei goresgyn gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Rhian Morgan sy'n darllen.

£13.99 -Code(s)Rhifnod: 9781905671038
9781905671038

You may also like .....Falle hoffech chi .....