Personalised Rainbow CardCerdyn Enfys Personol

This rainbow card is perfect for that loved one you have not been able to see for a while to let them know you are thinking about them.  Could be suitable for numerous occasions.

Personalise this card with a message line up to 35 characters as well as a name up to 12 characters on the front.

The personalisation will appear in fixed UPPERCASE.

Measurements - approx. 185mm x 132mm.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 2nd class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Codwch galon rhywun arbennig gyda'r cerdyn personol yma, addas ar gyfer sawl achlysur.

Gallwch bersonoli'r cerdyn yma gyda llinell hyd at 35 llythyren yn ogystal ag enw hyd at 12 llythyren ar y blaen.

Bydd y llythyrennau i gyd yn ymddangos mewn PRIFLYTHRENNAU.

Mesuriadau - oddeutu 185 x 132mm.

 

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost ail ddosbarth, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£2.99 -Code(s)Rhifnod:
GC00718

You may also like .....Falle hoffech chi .....