Cerddwn Ymlaen (Rhys Meirion, Lucie Jones ac Elin Fflur)

Cerddwn Ymlaen has now become a national event in the true sense of the word, with walkers from all corners of Wales joining us on the walk, and the response from individuals, companies and organisations has been amazing. As a result I am confident that we will raise thousands of pounds for this special charity again this year. The response I have mentioned and experienced is again evident in this project, which has culminated in the recording of two songs to promote and raise awareness of Cerddwn Ymlaen.

My thanks go to Elin Fflur and Lucie Jones for agreeing to sing duets with me, and also to Jonathan Mann and The Cardiff Sinfonietta for the wonderful accompaniment to the two songs. I'd also like to thank John Quirk for the orchestration, Tŷ Cerdd for recording, mixing and mastering the tracks and to Sain Records for recording the vocals, processing and releasing the CD. The enthusiasm and generosity of all the people involved in this project has been overwhelming, especially in these difficult times when goodwill is not always easy to come by, but all these people's contributions have been completely voluntary for the Wales Air Ambulance. Enjoy the listening The proceeds from the sale of this CD will be donated to the AIR AMBULANCE WALES charity. .... Rhys Meirion.

Tracks -

1: Y Weddi

2: You'll Never Walk Alone

3: The Prayer.

 

 

Erbyn hyn mae Cerddwn Ymlaen wedi datblygu'n ddigwyddiad cenedlaethol yn wir ystyr y gair, gyda cherddwyr o bob cwr o Gymru yn ymuno gyda ni, ac mae'r ymateb gan unigolion, cwmnïau a sefydliadau hefyd wedi bod yn anhygoel. O ganlyniad i hyn rwyf yn hyderus y byddwn eto eleni yn llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i'r gwasanaeth arbennig hwn. Mae'r cydweithrediad uchod yn amlwg iawn yn y prosiect hwn hefyd, sef recordio dwy gân i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o ‘Cerddwn Ymlaen’. Mae fy niolch yn fawr i Elin Fflur a Lucie Jones am gytuno i ganu deuawd yr un gyda mi, a hefyd i Jonathan Mann a Sinfonietta Caerdydd am y cyfeiliant anhygoel i'r ddwy gân. Diolch hefyd i John Quirk am yr offeryniaeth, i Tŷ Cerdd am recordio a chymysgu'r traciau ac i Gwmni Sain am recordio’r lleisiau, prosesu'r caneuon a rhyddhau'r CD. Mae'r gwaith i gyd wedi bod yn wirfoddol gan bawb ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru, ac mae eu brwdfrydedd yn codi calon mewn oes anodd pan mae ewyllys da yn gallu bod yn brin. Rhoddir yr elw o werthiant y CD hwn i elusen AMBIWLANS AWYR CYMRU ... Rhys Meirion

Traciau –

1: Y Weddi

2: You'll Never Walk Alone

3: The Prayer.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886
TRF CD477

You may also like .....Falle hoffech chi .....