Cerbyd Cydwybod

Author: Geraint Jarman.

A collection of poetry by the Welsh rock icon Geraint Jarman.

 

Awdur: Geraint Jarman.

Dyma drydedd gyfrol o gerddi Geraint Jarman mewn vers libre, heb briflythrennau a heb atalnodi’n aml iawn – rhag ofn bod y rhain yn faen tramgwydd i neb. Er gwaetha ffurf debyg nifer o’r cerddi – rhyw ychydig eiriau byrion yn disgyn i lawr canol y ddalen – mae tipyn o amrywiaeth yma o ran deunydd: geiriau Siân James yn angladd Tich Gwilym, ymweliad â Japan, llefydd yng Nghymru fel Portmeirion a Din Lligwy, y frawddeg annormal a Sushi’r ci.

‘mae’n cymryd cryn dipyn/i fyw mewn ofn/byrdda smwddio’ – Sushi druan sydd dan sylw.

Mae ambell gerdd â llinellau tipyn hirach fel ‘hinsawdd arbennig o fwyn’, cerdd gyfareddol sydd fel petai’n cysylltu â bodlondeb gwaelodol bod mewn ffordd braidd yn spaced – neu’n fwyn hyd yn oed:

‘tybiais fod un ddeilen llawn sbonc tocyn loteri yn/sgwrsio â rhwd y giât.’

Mae hon i mi yn un o gerddi gorau’r gyfrol ond bydd rhaid i chi ddarllen gweddill y gerdd os am wybod meddyliau’r giât ar y pwnc. Rwy’n hoff iawn, hefyd, o ‘petawn i ’mond wedi canolbwyntio mwy yn yr ysgol’ a’r crefu am:

‘blât agored/efo bwyd môr a physgod a salad/a finegar basalmic a pharmesan arno.’

Mae rhyw ddwy neu dair cerdd braidd yn dywyll i mi ond ar yr un pryd yn awgrymog iawn – ‘baneri a thrawma’ er enghraifft:

‘ac ar ddesg gofid / gwelaf/amlenni trist /’di cyfeirio / ond yn dal heb / lythyrau o / egurhad.’

Cerddi sy’n haeddu mwy nag un darlleniad felly!

Cerddi profiad personol yw llawer ohonynt ond nid pob un chwaith. Nid wyf yn gwbl siŵr a yw’r llinellau byrion iawn yn gweithio bob tro ond efallai y byddwch chi’n anghytuno.

Robert Lacey
Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848514775
9781848514775

You may also like .....Falle hoffech chi .....