Casa Cadwaladr

Author: Rhian Cadwaladr.

A hardback beautifully illustrated book which is a combination of family recipes and memories by a popular actress and authoress who is also a brilliant cook!  Rhian says that cooking is the way in which she shows her love for her family and friends.  With illustrations by Kistina Bnholzer.


PRE-ORDER - PUBLISHING DATE - APPROX. 30th SEPTEMBER

PLEASE NOTE that we have no control over the release date; but as soon as the book comes into stock, we will distribute you order. 

Awdur: Rhian Cadwaladr.

Llyfr clawr caled hardd sy'n gyfuniad o ryseitiau ac atgofion teuluol gan yr actores ac awdures boblogaidd sydd hefyd yn gogyddes wych! Dywed Rhian fod coginio iddi hi yn ffordd o gyfleu ei chariad at ei theulu a'i ffrindiau. Gyda lluniau gan Kristina Banholzer.

 

RHAG-ARCHEBWCH NAWR - DYDDIAD RHYDDHAU - ODDEUTU 30ain MEDI.

NODER OS GWELWCH YN DDA nad oes rheolaeth gyda ni dros y dyddiad rhyddhau.  Ond byddwn yn dosbarthu eich archeb cyn gynted ag y daw'r llyfr i stoc.

£15.00 -Code(s)Rhifnod: 9781913996307
9781913996307

You may also like .....Falle hoffech chi .....