Cariad pur sydd fel y dur

A lovely hanging heart plaque decorated with the words 'Cariad pur sydd fel y dur'.  The heart is also decorated with smaller colourful hearts with a letter on each of them to spell the word 'Cariad', which translates as 'Love'.  Lovely gift for Valentines, wedding, engagement, etc.

Another two hearts available in this series (please see images).

Measures - approx.180mm x 160mm.

 

Arwydd pren siap calon wedi ei addurno yn hyfryd gyda'r geiriau ''Cariad pur sydd fel y dur'.  Hefyd fe welwch fod y galon wedi ei haddurno gyda chalonnau lliwgar llai o faint sydd gyda llythyren ar bob un i sillafu'r gair 'Cariad'.  Anrheg delfrydol ar gyfer Santes Dwynwen, priodas, dyweddiad, ac ati.

Mae 2 galon arall ar gael yn y gyfres yma (gweler y lluniau).

Mesuriadau - oddeutu 180mm x 160mm.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....