Busnes ar y Buarth, Llaeth y Llan 1985-2010

Author: Cindy Jefferies, Seb Goffe.

Series: Cyfres Syniad Da.

As today, things were not unproblematic for the milk production industry quarter of a century ago. Dark clouds brought along with them many thunderstorms - the risk of salmonella in traditional farm milk; milk quotas; house wives wouldn't touch full fat milk. Gareth and Falmai Roberts were determined to confront the the challenge, and triumph on their fifty acre dairy family farm.

 

Awdur: Cindy Jefferies, Seb Goffe.

Cyfres: Cyfres Syniad Da.

Bum mlynedd ar hugain yn ôl, doedd hi ddim haws ar y diwydiant cynhyrchu llaeth nag ydi hi heddiw. Daeth cyfres o gymylau duon a'u stormydd gyda nhw - perygl salmonela mewn llaeth fferm traddodiadol; cwotâu llaeth; gwraig y ty yn codi'i thrwyn ar laeth cyflawn. Penderfynodd Gareth a Falmai Roberts wynebu'r her a gwneud llwyddiant o'u fferm odro deuluol hanner can erw.

£4.75 -Code(s)Rhifnod: 9781845272869
9781845272869

You may also like .....Falle hoffech chi .....