Bob a Talina

Author: Menna Beaufort Jones.

Series: Llyfrau Llafar a Phrint.

Bob and Talina are neighbours. Bob is a short man and his body is shaped like a football. His home, Hafod Isaf, is low and wide. Talina is tall and thin, and her home, Hafod Uchaf, is narrow and tall. You'll hear about Bob and Talina's everyday activities, their houses and gardens in this book!

 

Awdur: Menna Beaufort Jones.

Cyfres: Llyfrau Llafar a Phrint.

Mae Bob a Talina yn gymdogion. Dyn byr â chorff yr un siâp â phêl-droed yw Bob. Mae ei gartref, Hafod Isaf, yn llydan ac isel. Mae Talina yn dal ac yn denau, ac mae ei chartref hi, Hafod Uchaf, yn gul a thal. Cewch glywed am hynt a helynt Bob a Talina, eu tai a'u gerddi yn y llyfr hwn! Stori i blant 5-7 oed.

Rhan o gyfres Llyfrau Llais a Phrint, sef straeon hwyliog sy’n anelu i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant y Cyfnod Sylfaen. Bydd pob un o’r llyfrau lliwgar hyn ar gael fel llyfrau (maint A4) neu fel e-lyfrau gyda sain. Bydd y clipiau sain ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y we hefyd. Ceir synopsis Saesneg o gynnwys pob stori ar y cefn er budd rhieni di-Gymraeg.

£3.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845215934
9781845215934

You may also like .....Falle hoffech chi .....