Blodau Cymru - Byd y Planhigion

Author: Goronwy Wynne.

An illustrated, comprehensive introduction to Welsh plants and flowers and their habitats, ecology, history and characteristics. Included are chapters on each old Welsh county, i.e. their characterisctics and special flowers, and clear guidance is given on how to learn more about these flowers. An essential guide to the world of flowers by a renowned Welsh botanist.


 

Awdur: Goronwy Wynne.

Cyflwyniad cynhwysfawr, darluniadol i flodau a phlanhigion Cymru ynghyd a chynefinoedd, ecoleg, hanes a nodweddion y planhigion. Ceir pennod ar bob un o hen siroedd Cymru, sef eu nodweddion a'u blodau arbennig, a rhoddir arweiniad clir ar sut i fynd ati i ddysgu mwy am y blodau hyn. Canllaw hanfodol i fyd blodau Cymru gan un o fotanegwyr gorau Cymru.

£39.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784614249
9781784614249

You may also like .....Falle hoffech chi .....