Bib with PersonalisationBib wedi ei Bersonoli

Looking for a special gift for your new baby?  How's about a personalised bib? Choose your own message to print on the bib.

Available in three colours.

Print up to 15 characters on the bib.

 

* 100% Cotton Baby Pull Over Bibs.

* Wide neck that stretches to be put over baby's head

* Double Layered to make them more absorbent

 • * Machine washable and will retain shape

 • Size:
  One Size

  Dimensions (approx):
  Height: 35cm
  Width: 19cm

  Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10 working days following your order, by 1st class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.  

  Warning: please double check your personalisation as how it appears here will be how it appears on the product, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

   

  Dyma anrheg unigryw ar gyfer eich baban bach, neu fel anrheg i fabi arbennig.  Dewiswch eich neges eich hun i roi arno, boed yn enw'r babi neu yn slogan bychan o'ch dewis.

  Ar gael mewn tri lliw.

  Gallwch argraffu enw/neges hyd at 15 llythyren.

   

  * 100% Cotwm.

  * Gwddw llydan sydd yn ymestyn i fynd dros pen y babi

 • * Modd ei olchi yn y peiriant golchi ac mae'n cadw ei siap.
 •  


  Maint:
  Un Maint

  Meintiau (oddeutu):
  Uchder: 35cm
  Lled: 19cm

  Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost dosbarth cyntaf, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

  Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

  £3.49 -  Code(s)Rhifnod:


  You may also like .....Falle hoffech chi .....