Bardd ar y Bêl - Y Lôn i Lyon

Author: Llion Jones.

A series of twitter poems - and a few cywyddau - which follow the Wales Football team to the semi-final of the Euros 2016 in France.

 

Awdur: Llion Jones.

Cyfrol o drydargerddi - ac ambell gywydd mawl - sy'n dilyn taith tîm pêl-droed Cymru i rownd gynderfynol Ewro 2016 yn Ffrainc.

Llion Jones yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ac ef hefyd yw Is-gadeirydd Barddas. Mae'n gefnogwr brwd i dîm pêl-droed Dinas Bangor, yn ogystal â'r tîm cenedlaethol. Y mae'r Prifardd @LlionJ yn drydarwr bywiog iawn a phrofodd lwyddiant ysgubol gyda'i gyfrol Trydar Mewn Trawiadau gan ennill Gwobr Barn y Bobl yn Nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2013. Cyhoeddodd un gyfrol arall o gerddi gyda Chyhoeddiadau Barddas, Pethe Achlysurol yn 2007.

Llyfr sy'n dal blas o haf hynod 2016 ac sy'n dathlu llwyddiant y tîm cenedlaethol ar bob cam o'r daith. Dyma @Llion Jones ar ei orau yn cofnodi penllanw un o'r cyrchoedd meithaf yn hanes diweddar tîm pêl-droed Cenedlaethol Cymru. Gyda lluniau trawiadol gan ffotograffydd swyddogol y Gymdeithas Bel-Droed, mae'n gofnod gwerthfawr o gamp Chris Coleman a'i dim.

Mae'r gyfrol yn gyfuniad cyffrous o gerddi slic gan drydarwr poblogaidd a ffotograffau trawiadol gan David Rawcliffe (Propoganda)- ffotograffydd swyddogol y Gymdeithas Bêl-droed. Cynhwysir hefyd gyflwyniad byr gan Osian Roberts.

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781906396961
9781906396961

You may also like .....Falle hoffech chi .....