Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen

The aim of the pack is to produce materials to support learning and teaching in the Foundation Phase area of learning Knowledge and Understanding of the World, with a focus on exploration and discovery, particularly in the outdoor environment.

 

Nod y pecyn yw cynhyrchu deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu ym maes Y Cyfnod Sylfaen sef Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod, yn enwedig yn yr awyr agored.

£49.99 -Code(s)Rhifnod: 9781908395436
9781908395436

You may also like .....Falle hoffech chi .....