Allez Les Gallois

Author: Daniel Davies.

It's June 2016, and Delyth Welsh is looking forward to a leisurely caravan holiday in France, where she can enjoy the wine, sun and atmosphere, but her husband Les has other ideas!

 

Awdur: Daniel Davies.

Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafán hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau'r gwin, yr haul a'r awyrgylch... ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

Bwriad Rhian James (ar wahân i geisio tawelu nerfau a thymer ei chymar, Al Edwards) yw ennill arian drwy werthu cofroddion a pheintio wynebau cefnogwyr Cymru y tu allan i stadiymau pêl-droed y wlad.


Amcan y cyn-filwr Terry O’Shea yw sicrhau fod Emyr Owen, nai ei gyflogwr, yn dychwelyd yn ddiogel − ac yn fyw − i Gymru heb godi gwrychyn y Rwsiaid y mae o i fod i fasnachu â hwy.

Tri chwpwl, a thair taith, hollol wahanol?

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845275983
9781845275983

You may also like .....Falle hoffech chi .....